Bursitis teriminin tıbbi anlamı; n. Burs iltihabı.