Butane teriminin tıbbi anlamı; n. Kronik myeloid lösemide kullanılan sitostatik bir ilaç.