Buthalitone teriminin tıbbi anlamı; n. Etki süresi çok kısa olan intravenöz bir barbitürat.