Buttan Suture teriminin tıbbi anlamı; Cerrahide düğmeli dikiş;