Buttock teriminin tıbbi anlamı; n. But, kaba et, kıç, ilye.