Butyl Aminobenzoate teriminin tıbbi anlamı; biochem. Beyaz billuri bir toz olup, mevzii uyuşturucu olarak kullanılır (C11H15NO).