Butyrate teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Bütirik asidin tuzu.