By-Product teriminin tıbbi anlamı; n. Ana ürünün elde edilişi esnasında oluşan herhangi bir ikinci ürün, tali ürün.