Bythus teriminin tıbbi anlamı; n. Karının alt kısmı, alt karın bölgesi.