Cacanthrax teriminin tıbbi anlamı; n. Şarbon'un öldürücü şekli, ağır şarbon.