Cacation teriminin tıbbi anlamı; n. Aptes etme, barsakları boşaltma.