Cachet teriminin tıbbi anlamı; n. Nişastadan yapılan yassı bir kapsül kaşe.