Cachinnation teriminin tıbbi anlamı; n. Histerik gülüş.