Caco teriminin tıbbi anlamı; pref. Kötü, kusurlu, anormal anlamına önek.