Cacodontia teriminin tıbbi anlamı; n. Dişlerin kusurlu ve biçimsiz oluşu.