Cacodylate teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Kakodil asidin tuzu.