Cacogenesis teriminin tıbbi anlamı; n. Anormal gelişme, kusurlu gelişim.