Cacogenics teriminin tıbbi anlamı; n. Bir ırkın kendine has fiziksel ve moral özellikerini kaybetmesi, ırk dejenerasyonu.