Cacogeusia teriminin tıbbi anlamı; n. Hoşa gitmeyen tat, tiksinti yaratan tat.