Cacophony teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Anormal ses; 2. Ahenksizlik, kakofoni.