Cacothymia teriminin tıbbi anlamı; n. Ahlak bozukluğuna uzanan mizaç değişikliği ile belirgin akıl hastalığı.