Cacuminal Lobe teriminin tıbbi anlamı; Beyincikte yarımay biçimindeki üst lop, lobulus semilunaris superior;