Cadaver teriminin tıbbi anlamı; n. Ölü, ceset, kadavra.