Cadaveric Rigidity teriminin tıbbi anlamı; Ölümden sonra belirli bir zaman içinde vücudun kaskatı olması, ölüm sertliği, rigor mortis;