Cadaverine teriminin tıbbi anlamı; n. Proteinlerin parçalanması esnasında oluşan, pis kokuya sahip bir ara ürün.