Caecorectostomy teriminin tıbbi anlamı; n. Gaecum ile rectum arasında yapılan anastomoz.