Caecosigmoidostomy teriminin tıbbi anlamı; n. Caecum ile kolon'un sigmoid Flexura'sı arasında gerçekleştirilen anastomoz.