Caelotherapy teriminin tıbbi anlamı; n. Dini inanış ve telkinlerin tedavide kullanılması, bazı hastalıkları dini telkinle tedavi metodu.