C(A)Esarean,-Ian Birth teriminin tıbbi anlamı; Karın yarılarak çıkarılan çocuk.