C(A)Esarean,-Ian Section teriminin tıbbi anlamı; Sezaryen. Batında yapılan insizyonla fetusun doğurtulması.