C(A)Esarean,-Ian teriminin tıbbi anlamı; n. Tabii yolla doğumuna imkan olmayan çocuğun karın ve uterus açılmak suretiyle dışarı alınması, sezaryen.