Calcaneocuboid Joint teriminin tıbbi anlamı; Topuk-zarkemik eklemi, kalkaneoküboid eklem, articulatio calcaneocuboidea;