Calcaneodynia teriminin tıbbi anlamı; n. Topukta hissedilen ağrı, topuk ağrısı.