Calcaneus teriminin tıbbi anlamı; n. Topuk (kemiği), os calcani.