Calcar teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Mahmuz; 2. Hippocampus minor.