Calcitonin teriminin tıbbi anlamı; n. Tiroid guddesinin parafoliküler hücrelerinde (C hücreleri) yapılan bir hormon.