Calcium Bromide teriminin tıbbi anlamı; biochem. Kalsiyum bromür (CaBr2), higroskopik bir cisimdir.