Calcium Chloride teriminin tıbbi anlamı; biochem. Kalsiyum klorür (CaCI2), higroskopik bir cisimdir.