Calculus teriminin tıbbi anlamı; n. Herhangi bir organda oluşan taş, kalkül.