Calenture teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Sıcak memleketlere mahsus şiddetli humma; 2. Güneş çarpamıs