Californium teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Cf sembolü ile bilinen, atom no: 98 ve atom ağırlığı 242 olan kimyasal element, kaliforniyum.