Callosum teriminin tıbbi anlamı; a. Nasır gibi, nasırlı.