Calmette Ophthalmo Reaction teriminin tıbbi anlamı; Konjonktive damlatılan tifo veya tüberküloz toksinlerinin, kendilerinde bu hastalıklar bulunan insanların konjonktivlerinde, sağlam insanlarınkine nazaran çokşiddetli reaksiyon göstermesi, Calmette Oftalmo reaksiyonu;