Calomel teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Bir değerli cıva klorür (eskiden frengi tedavisinde kullanılmıştır).