Calorescence teriminin tıbbi anlamı; n. Isı ışınlarının ışık ışınlarına dönüşü.