Caloripuncture teriminin tıbbi anlamı; n. Dokuya yüksek ısıya sahip iğne batırarak yapılan koterizasyon.