Calvarium, Calvaria teriminin tıbbi anlamı; n. Kafatası, kafa kubbesi.