Calyculus, teriminin tıbbi anlamı; n. (pl. calyculi). Çanakcık.