Campimetry teriminin tıbbi anlamı; n. Kampimetre aracılığıyla görüş alanı sınırlarının ölçülmesi.