Canal teriminin tıbbi anlamı; n. Vücutta dar ve bor uşeklinde herhangi bir geçit, kanal, mecra, canalis.